www.teknos.com
TUOTESELOSTE 1444
4 29.12.2011
VÄRISILMÄ 88 AQUA
vesiohenteinen erikoiskuullote


TUOTETYYPPIVÄRISILMÄ 88 AQUA on vesiohenteinen, öljypohjainen erikoiskuullote ulkokäyttöön. Se on helpposivelteinen, ei valu eikä roisku maalattaessa ja suojaa puuta tehokkaasti kosteudelta, lialta ja sään vaikutuksilta.
MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 482 ja 485 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 80). Kiiltoryhmä 3, puolikiiltävä.
KÄYTTÖUudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuoja-aineella käsitellyt puupinnat ulkona, esim. lauta- ja hirsiseinät, vuorilaudat, ovet, ikkunanpuitteet ja aidat. Soveltuu myös jalopuupintojen käsittelyyn ja painekyllästetylle puulle. Ulkokäyttöön suositellaan ainoastaan sävytettyä tuotetta.


TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuusN. 30 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittoisuusSahalauta
Höylälauta ja hirsi
5 - 8 m²/l
8 - 10 m²/l
Tiheys1,0 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RHN. 1 vuorokausi alustasta ja levitetystä määrästä riippuen.
Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.
Ohenne, välineiden pesuOhennetaan tarvittaessa vedellä. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
KiiltoPuolikiiltävä
VärisävytVäritön ja kuultavat sävyt. Lopullinen sävy näkyy pinnan kuivuttua.
SäänkestävyysErittäin hyvä.


VAROITUSMERKINTÄKatso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)
Käännä
TUOTESELOSTE 1444
Sivu 2

KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittelyUUDET PUUPINNAT:
Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA Homepesuliuosta.

Pinnat pohjustetaan Värisilmä POHJUSTEELLA ennen varsinaista käsittelyä, ja pintojen annetaan kuivua 1 vuorokausi.
AIKAISEMMIN PUUNSUOJALLA KÄSITELTY PINTA:
Alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.
Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha puunsuoja sekä nukkainen puun pintakerros poistetaan esim. teräsharjalla ja teräskaapimella.

Homeiset pinnat pestään RENSA Homepesuliuoksella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.
Paljaat puupinnat pohjustetaan Värisilmä POHJUSTEELLA ennen varsinaista käsittelyä, ja pintojen annetaan kuivua 1 vuorokausi.

Painekyllästetyn puun annetaan ilmastoitua vähintään ½ vuotta ennen käsittelyä VÄRISILMÄ 88 AQUA puunsuojalla.
KäsittelyEnnen käyttöä VÄRISILMÄ 88 AQUA sekoitetaan huolellisesti.

Puun huokoisuus ja imevyys, käsittelykertojen lukumäärä ja käsittelytapa vaikuttavat lopputulokseen.
Sahattu ja höylätty pinta on kertasivelyn jälkeen eri näköinen, vaikka sively tehdään samasta purkista. Siksi on ennen varsinaista käsittelyä syytä tehdä koesively käsiteltävää pintaa vastaavalle pinnalle.

Käsittely VÄRISILMÄ 88 AQUALLA tehdään yhteen tai kahteen kertaan sävyvoimakkuudesta ja toivotusta lopputuloksesta riippuen. Päätypuu käsitellään erityisen huolellisesti.
Kun vanhoissa pinnoissa halutaan tummuusaste säilyttää, voidaan ko. sävyyn sekoittaa väritöntä VÄRISILMÄ 88 AQUAA. Sekoitus on tehtävä huolellisesti.
Värittömän puunsuojan käyttöä yksistään ei suositella.

VÄRISILMÄ 88 AQUA levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla.
Sopiva suurpaineruiskusuutin on 0,015 - 0,019".
KäsittelyolosuhteetKäsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.
Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
VARASTOINTIEI SAA JÄÄTYÄ
Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.


FI_1444_Tuoteseloste.pdf