www.teknos.com
TUOTESELOSTE 1637
3 29.12.2011
VÄRISILMÄ AKVA PUUÖLJY


TUOTETYYPPIVesiohenteinen, syvälle puuhun tunkeutuva sävytettävä puuöljy, joka sisältää vettä hylkiviä aineita.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 721 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 89.4).
KÄYTTÖTarkoitettu erityisesti ulkona sijaitsevien, eksoottisista puumateriaaleista valmistettujen puutarhakalusteiden suojaukseen. Tällaisia puumateriaaleja ovat teak, "kovapuu", tammi ja mahonki. Muita kohteita ovat puiset, myös painekyllästetyt, laiturit, aidat, ritilät ja ovet.
Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.


TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuusN. 24 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittoisuusSahalauta
Höylälauta
5 - 8 m²/l
8 - 10 m²/l
Tiheysn. 0,85 g/ml
Kuivumisaika, +23°C
- pölykuiva
- kuiva
6 tunnin kuluttua
1 vuorokauden kuluttua
Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana. Mahdollinen seuraava kerros voidaan levittää n. vuorokauden kuluttua.
Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.


Ohenne, välineiden pesuVesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
KiiltoImeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.
VärisävytVäritön ja kuultavat sävyt.
SäänkestävyysJatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.


VAROITUSMERKINTÄHUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)
Käännä
TUOTESELOSTE 1637
Sivu 2

KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittelyPinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Homeiset pinnat pestään RENSA Homepesuliuoksella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.
Suosittelemme, että eksoottisista puumateriaaleista valmistetut kalusteet ennen käsittelyä saavat "ilmastoitua" vähintään 2 viikkoa säälle ja sateelle alttiina. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA.
Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.
KäsittelyPurkin sisältö sekoitetaan hyvin ennen levitystä. VÄRISILMÄ AKVA PUUÖLJY levitetään siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Myös upotus on mahdollista.
Puuöljyä voidaan ohentaa 10 - 30 % imeytymisen parantamiseksi. Käsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enää ime. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois rätillä noin 30 minuutin kuluttua levityksestä.
KäsittelyolosuhteetKäsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta.
Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Maalausta voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä.
VARASTOINTIEi saa jäätyä.
Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.


FI_1637_Tuoteseloste.pdf