www.teknos.com
TUOTESELOSTE 1518
4 29.12.2011
Värisilmä ULKOPOHJA
Alkydiöljypohjamaali


MAALITYYPPIAlkydiöljymaali ulkona olevien puu-, lastulevy- yms. pintojen pohjamaalaukseen.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 233 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 14.1). Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.
KÄYTTÖMaalamattomat puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan dispersio- tai alkydiöljymaaleilla.


TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuusN. 60 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.
Käytännön riittoisuus8 - 10 m²/l
Tiheysn. 1,4 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH
- kosketuskuiva
- päällemaalattavissa
6 h kuluttua
1 vrk kuluttua
2 vrk kuluttua (+15°C)
3 vrk kuluttua (+5°C)

Maalattaessa VÄRISILMÄ ULKOPOHJA -pintojen päälle dispersiomaaleilla tehdään maalaus näiden maalien ohjeiden mukaan.


Ohenne, välineiden pesuVÄRISILMÄ HAJUTON LAKKABENSIINI
KiiltoPuolihimmeä
VärisävytValkoinen


VAROITUSMERKINTÄKatso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)
Käännä
TUOTESELOSTE 1518
Sivu 2

KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittelyMaalaamaton puu tulee käsitellä mahdollisimman pian. Pinnat puhdistetaan irtonaisista puukuiduista, liasta ja pölystä. Mahdollinen home pestään pois homepesuliuoksella. Pinnat pohjustetaan VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA.
Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Tämän jälkeen pinnat pestään VÄRISILMÄ MAALARINPESULLA tai tarvittaessa Homepesuliuoksella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. Paljaisiin puupintoihin sivellään VÄRISILMÄ POHJUSTETTA.
VÄRISILMÄ ULKOPOHJA maalataan ainoastaan ylläolevan esikäsittelyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle.
METALLIOSAT:
Teräsharjaa ruostuneet kohdat ja pese lakkabensiinillä. Pohjamaalaa kaikki metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla.
MaalausEnnen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään siveltimellä, maalausharjalla, telalla tai ruiskulla.
MaalausolosuhteetMaalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.


FI_1518_Tuoteseloste.pdf